Våre eiere og styret

Montar AS ble stiftet i 1989 som Målselv Arbeidssamvirke (ASVO) med Målselv kommune som eiere. I kjølvannet av nye tiltak i bedriften ble navnet i 2011 endret til Montar AS. I dag har eierkommunen 100 % av aksjene. 

 

Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant mennesker som av ulike årsaker ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere, skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig.

 

Det er sittende ordfører i kommunen og formannskapet som utgjør generalforsamling i vår bedrift. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

 

 

Medlemmer i styret i Montar AS (pr 2021) er:

Styreleder: Bernt Karolius

Medlemmer: Arild Braathen, Inger Nordli, Geir Bjørklund

Ansattrepresentant: Carina Lamo

Varamedlemmer: Petter Karlsen, Jørn Haugli