VedavdelingenMontar leverer tørr målselvbjørk av høy kvalitet.

Vi har en moderne vedlinje der produksjonen innebærer kappe, kløyve og pakke målselvbjørk i storsekker (1000l.) eller småsekker (60l.).

En storsekk utgjør ca. 18 småsekker.

Som vedkunde kan du også kjøpe råved/halvtørr hvis det er ønskelig for selv å ha stående til tørk.

Et biprodukt av produksjonen er endestykker og biter av bjørkeveden som er utenom standard lengde (30cm). 

Dette selger vi i småsekker til en meget gunstig pris. Perfekt til bålet!

Vi transporterer veden med egne biler i hele regionen hvis det er ønskelig.

For priser på ved og transport kan du klikke
HER

Ta gjerne kontakt med Stian Yttergård på tlf. 916 39 630 eller epost stian@montar.no