Serviceavdelingen

Vår velutstyrte serviceavdeling påtar seg oppdrag fra kommune, bedrifter og privatpersoner. Dette kan for eksempel være:

* Grøntanleggsarbeid (krattrydding, gressklipping, kantklipp o.a)
* Transportoppdrag av gods 

* Enkle flytteoppdrag
* Malingsarbeid

* Mindre snøryddingsoppdrag (veranda, platting etc)
* Pakking/sortering
* Rydding og bortkjøring av avfall 

Vi er bl.a utstyrt med ulike typer varebiler, frontklippere m/biofunksjon, gressklippere, kant-trimmere, motorsager, ryddesager, krattknuser/slåmaskin, grensakser m.m.  


Forespørsler rettes til avdelingsleder service på tlf. 916 39630
eller epost stian@montar.no