Serviceavdelingen

Vår velutstyrte serviceavdeling påtar seg oppdrag fra kommune, bedrifter og privatpersoner. Dette kan for eksempel være:

 

 • Grøntanleggsarbeid
 • Transportoppdrag av gods
 • Bortkjøring av avfall til renovatør/avfallsdeponi 
 • Enklere flytteoppdrag 
 • Mindre snøryddingsoppdrag (platting, veranda etc)
 • Pakking / sortering 


  Vi er bl.a utstyrt med ulike typer varebiler, frontklippere m/biofunksjon, gressklippere, kant-trimmere, motorsager, ryddesager, krattknuser/slåmaskin, grensakser, løvblåser m.m.  

  Forespørsler rettes til avdelingsleder service på tlf. 916 39630
  eller e-post: stian@montar.no