Serviceavdelingen

Vår velutstyrte serviceavdeling påtar seg oppdrag fra kommune, bedrifter og privatpersoner. Dette kan for eksempel være:

* Grøntanleggsarbeid (krattrydding, gressklipping, kantklipp o.a)
* Transportoppdrag av gods 

* Enkle flytteoppdrag
* Malingsarbeid

 • Mindre snøryddingsoppdrag (veranda, platting etc)
  * Pakking/sortering
  * Rydding og bortkjøring av avfall 

  Vi er bl.a utstyrt med ulike typer varebiler, frontklippere m/biofunksjon, gressklippere, kant-trimmere, motorsager, ryddesager, krattknuser/slåmaskin, grensakser m.m.  


  Forespørsler rettes til avdelingsleder service på tlf. 916 39630
  eller epost stian@montar.no