Avdelinger

MONTAR har et variert arbeidstilbud på vaskeri, snekkeri, vedproduksjon, husflid, datastue, service (tjenesteytelser), byggrenovering, butikk/café og jobbfrukt. Vi har også egen avdeling for unge fra 18 til 30 år. Trykk på de ulike avdelingene i nedtrekksmenyen for mer informasjon. 

Alle våre arbeidstakere får individuell oppfølging. Arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med ulike behov. Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos oss er det muligheter for begge deler.