Om oss

Montar AS er en av landets ca 225 vekstbedrifter. En vekstbedrift har som formål å gi mennesker med ulike behov en mulighet til å komme i arbeid og bidra til verdiskapning og mestring. Vi er heleid av Målselv kommune og er tiltaksarrangør for NAV. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).

Tilrettelagt arbeid

Montar AS sin hovedmålsetning er å legge til rette meningsfullt arbeid for personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode. Arbeidsoppgavene skal være målrettet og tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner og kompetanse. Arbeidsarenaene som tilbys er i egen bedrift eller gjennom samarbeid og hospitering hos eksterne bedrifter. 

Det er NAV som videreformidler søknader om jobb / arbeidspraksis til oss. Ønsker du å prate med oss først kan du ta kontakt med attføringsansvarlig Reidun W. Aspmo for å avtale besøk og omvisning.