Etiske retningslinjer


Vårt etiske verdigrunnlag krever at alle ansatte og deltakere skal ha respekt for det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett han / hennes sykdom eller helseproblem. Dette skal alltid legges til grunn når arbeid/omsorg / tilrettelegging planlegges og gjennomføres hos Montar AS.

Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for å utvikle trivsel og stolthet hos den enkelte ansatte.
Vi skal respektere fysiske, psykiske og åndelige behov og forskjelligheter.

Ansatte og deltakere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring, bakgrunn og ansvar.

Tiltaksdeltakere, deres pårørende, kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side.

Alle skal oppleve å ha vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillit.