Personvernerklæring for Montar AS

Behandlingsansvarlig

Montar AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å oppfylle avtaler og ved inngåelse av kontrakter. (Ref. GDPR 2.2. og artikkel 6. 1.c)

Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via telefon, e-post, SMS og postutsending.


Lagring av personopplysninger

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Grunnlaget for behandlingen med bakgrunn i personvernforordningen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.


Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Sletting av personopplysninger

Montar AS sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved å utføre adgangs- og tilgangskontroll.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:Montar AS

Elgveien 2

9321 Moen