.Kursavdelingen


Det gis mulighet for utprøving av arbeidsevne i forhold til en kontorarbeidsplass.

Det legges også til rette for å lese til en privatisteksamen, førerkort, enkeltfag, VGS, grunnskole o.l.

Vi kan tilby kurs innen:
* Karriereveiledning
* Kostholdsveiledning
* Praktisk økonomikurs for privathusholdning
* Kartlegging av basisferdigheter i forhold til lese, skrive, matematikk og engelsk.

* Øving på en jobbintervjusituasjon

Arbeidsstasjonene er ergonomisk utformet.