Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Montar AS tilbyr varig tilrettelagt arbeid for de som trenger arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Vårt mål er å tilby en arbeidsplass som oppleves trygg og god for vekst og utvikling. Varig tilrettelagt arbeid skal gi arbeidstaker jobb som bidrar til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.


Den arbeidstaker på Varig tilrettelagt arbeid som uttrykker ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv, skal gis et tilbud om dette så snart de er klare for det.

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne.


Det ligger alltid en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.