Hva tilbyr vi?

Montar tilbyr tiltakene AFT (Arbeidsforberedende trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid).


Montar AS på Moen i Målselv er tiltaksarrangør for NAV for tiltakene:
• VTA: Varig tilrettelagt arbeid.
• AFT: Arbeidsforberedende trening.

MONTAR er en bedrift for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode. Vi har praksisplasser der yrkeshemmedes muligheter i forhold til arbeid, skole eller andre løsninger kartlegges. MONTAR tilbyr også varige arbeidsplasser ved å produsere varer og tjenester for det ordinære marked. Vi er opptatt av at den enkelte arbeidstaker opplever mestring og har en meningsfylt arbeidsdag. Arbeidsplassene er organisert i mindre enheter av produksjon og servicearbeid. Bedriften samarbeider tett med NAV.

Alle våre ansatte får individuell oppfølging, og arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med spesielle behov.