Byggrenovering

Renovering i egne lokaler benyttes som arbeidsoppgaver til VTA ansatt og som arbeidstrening til AFT deltaker. Det er alltid motiverende å se resultat av fornying på arbeidsplassen. Det er mulig å oppnå kompetansebevis når man har gjennomført kompetansemål på disse arbeidsoppgavene.