Lærekandidater

Montar tilbyr lærekandidatordningen for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. Grunnkompetanse kan oppnås ved individuelt tilpasset opplæring, og kan bygges videre til yrkeskompetanse. Montar tilbyr lærekandidatordningen innenfor flere fagprogram på våre avdelinger. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din.