Montar AS er eid av Målselv kommune, og verdiene som skapes, pløyes tilbake til bedriften for å gi et enda bedre tilbud til gruppene som vår bedrift er til for. Vi er stolt over å være med på laget til Vekstbedrfitenene i Norge som skaper verdier for 1.3 milliar hver år. 

Montar AS 

Vi er til for de som trenger tilrettelagt jobb, eller som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Noen trenger en tilrettelagt arbeidsplass med trygge, kompetente veiledere rundt seg. Andre har utfordringer som gjør at de trenger arbeidstrening eller bistand for å komme seg ut i ordinært arbeid.

Vekstbedriftene er en del av det lokale næringslivet og samarbeider med andre bedrifter for å skaffe jobb og praksisplasser til mennesker som trenger det. Samarbeidet er godt, og vi opplever at mange lokale bedrifter ser viktigheten av å satse på jobbsøkere med usikker CV, eller som har behov for tilrettelegging