Avdelinger

MONTAR har et variert arbeidstilbud på vaskeri, snekkeri, vedproduksjon, husflid, datastue, tjenesteyting, byggrenovering og jobbfrukt. Du finner mer informasjon om de ulike arbeidsoppgavene ved å gå klikke deg inn på de ulike avdelingene til venstre på siden.

Alle våre ansatte får individuell oppfølging, og arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med spesielle behov.

Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos MONTAR er det muligheter for begge deler.