Om oss

Montar AS er en av landets ca. 225 vekstbedrifter. En Vekstbedrift har som formål å gi mennesker med ulike behov en mulighet til å komme i arbeid. Vi er eid av Målselv kommune og er tiltaks-arrangør av varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeideforberedende trening (AFT).

Tilrettelagt arbeid

Montar AS sin hovedmålsetning er å legge til rette meningsfullt arbeid for personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode.

Arbeidsoppgavene skal være målrettet og tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner og kompetanse. Arbeidsarenaene som tilbys er i egen eller eksterne bedrifter.

Det er NAV som videreformidler søknader om jobb / arbeidspraksis til oss. Men ønsker du å prate med oss først kan du ta kontakt med attføringsansvarlig Reidun W. Aspmo for å avtale besøk og omvisning.