Visjon og verdier:

I vårt arbeid skal vi alltid strekke oss etter å nå vår visjon:

"Trivsel og stolthet i et skapende miljø".

Vi skal arbeide for at kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som:

ekte - attraktiv - raus

Våre adferdsverdier: Inkludering - fokus på mestring - nytenking skal gi seg uttrykk i vår daglige kontakt med deltakere, kollegaer, kunder og samarbeidspartnere: