Våre eiere og styret:

Montar AS ble stiftet i 1989 som Målselv Arbeidssamvirke (ASVO) med Målselv kommune som eiere. I kjølevannet av nye tiltak i bedriften ble navnet i 2011 endret til Montar AS. I dag har eierkommunen 100 % av aksjene. 


Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig.


Det er sittende ordfører i kommunen og formannskapet som utgjør generalforsamling i vår bedrift. Styret er valgt av Generalforsamlingen.


Medlemmer i styret i Montar AS er:

Styreleder: Bernt Karolius

Medlemmer: Arild Braathen, Solfrid Hustad, Geir Bjørklund

Ansattrepresentant: Carina Lamo

Varamedlemmer: Inger Nordli, Petter Karlsen, Jørn Haugli