Arbeidspraksis VGS

Formålet med å gi arbeidspraksis til elev på videregående skole er å gi elever med behov for varig tilrettelagt arbeid individuell hjelp på veien mot en jobb på en Vekstbedrift. Eleven får da muligheten 1 - 2 dager i uken å trene seg på arbeidsoppgaver i avdelingen som passer for nettopp han/ henne.