Janne Walquist /Daglig leder

janne@montar.no

414 24 098 / 77 83 14 71


Reidun W. Aspmo /Attføringsansvarlig

reidun@montar.no

934 61 411


Jørn Henning Haugli /Tilrettelegger Snekkeri/ Byggrenovering

jorn@montar.no

466 26 875


Stian Yttergård/Tilrettelegger Ved/ Tjenester

stian@montar.no

916 39 630

Tina Horsberg /Tilrettelegger Butikk/ Husflid

tina@montar.no

934 27 363


Amani Nazzal /Tilrettelegger Vaskeri

amani@montar.no

455 16 369


Carina Bentsen /Tilrettelegger Butikk/ Husflid

carina@montar.no

464 26 273


Grethe Fossum Kvello /Tilrettelegger Butikk/ Husflid

grethe@montar.no

464 26 273