Bedriftens rekrutteringspolitikk er som følger:

Rekrutteringen skjer på grunnlag av vår bedrifts krav til nødvendig kompetanse,samt NAVs behov for kompetanse hos oss som tiltaksarrangør.

Den ansatte må besitte:

· Høy sosial kompetanse (kunne kommunisere)

· Utrykke respekt gjennom adferd og kommunikasjon

· Inneha solid faglig kompetanse

· Kunne dokumentere høgskoleutdanning eller tilsvarende

· Respektere adferds og omdømmeverdiene til MONTAR