Montar AS er en av landets ca. 225 vekstbedrifter. En vekstbedrift har som formål å gi mennesker med ulike bahov en mulighet til å komme i arbeid. Vi er eid av Målselv kommune, og er tiltaksarrangør av varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).