Byggrenovering

Renovering i egne lokaler benyttes som arbeidsoppgaver til VTA ansatte og som arbeidstrening
til AFT deltakere. Det er alltid motiverende å se resultat av fornying på
arbeidsplassen. Det er mulig å oppnå kompetansebevis når man har gjennomført
kompetansemål på disse arbeidsoppgavene.